Psychoterapia w Brzegu

Nazywam się Blanka Drozd-Demska. Mam 49 lat. Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Pedagogiki i Psychologii kierunek: Resocjalizacja.

Ukończyłam Podyplomowe Studia Psychoterapii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Zrealizowałam ponad 1200 godzin zajęć wykładowych, seminaryjnych, warsztatowych, treningów oraz superwizji.

W listopadzie 2016 ukończyłam Kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu. Obejmował on 140 godzin szkoleniowych.

We wrześniu 2017 ukończyłam szkolenie podstawowe terapii EMDR w Krakowie. Jest to metoda dająca narzędzia, które pozwalają pomóc osobom z problemami o podłożu lękowym. Zalecana w przypadku trudności, które zapoczątkowało wydarzenie traumatyczne typu przemoc, wykorzystanie seksualne, wypadki, katastrofy naturalne. EMDR integruje elementy standardowych technik terapeutycznych z bodźcem zewnętrznym w postaci stymulacji bilateralnej, która stymuluje mózg na poziomie neurofizjologicznym do bardziej adaptacyjnego przetwarzania informacji. EMDR jest jedną z dwóch metod oficjalnie rekomendowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) do leczenia zaburzeń posttraumatycznych (PTSD) dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zarówno w procesie indywidualnym, jak i grupowym.

Pracuję w podejściu integratywnym. Wykorzystuję elementy terapii Gestalt, humanistycznej, poznawczo-behawioralnej, psychodynamicznej i systemowej. Pracując z klientem biorę pod uwagę znaczenie takich wymiarów funkcjonowania człowieka, jak wolna wola i zdolność do odróżniania doświadczeń psychicznych od duchowych. Zmiana, jako główny cel terapii, ma na celu również wzmocnienie osoby jako całości oraz zintegrowanie procesów leczniczych i rozwojowych z duchowością. W pracy z ludźmi różnych wyznań, poglądów i orientacji seksualnej nie narzucam im żadnego światopoglądu. Pracując ze środowiskiem LGBT+ prowadzę terapię afirmatywną. Nie uznaję terapii konwersyjnej.
Prowadzę sesje również przez Skype.

Obecnie jestem pod stałą superwizją grupową i indywidualną.

Psychoterapeuci z innych miast:
Psycholog w Katowicach
Psychoterapia, konsultacje psychologiczne i pomoc psychologiczna w Katowicach. - Karolina Topór - Prywatna praktyka przy ul. Francuskiej.
Psycholog w Gdyni
Roszko-Ławniczak Magdalena - Psychoterapia indywidualna i grupowa osób dorosłych, konsultacje dla par oraz mediacje. Pracuję w oparciu o założenia psychoterapii psychodynamicznej dostosowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta w centrum psychoterapii Przestrzeń Rozwoju.
Psycholog w Krakowie
Dr Agniesza Krzysztof-Świderska - prowadzi psychoterapię indywidualną w oparciu o podejście psychodynamiczne w Krakowie i Londynie
Informacje o cookies