Psychoterapia w Brzegu

Nazywam się Blanka Drozd-Demska. Mam 48 lat. Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Pedagogiki i Psychologii kierunek: Resocjalizacja.

Obecnie studiuję na IV roku studiów Podyplomowych na kierunku Psychoterapia na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Przez ostatnie trzy lata studiów zrealizowałam ponad 700 godzin zajęć wykładowych, seminaryjnych, warsztatowych oraz treningów. W listopadzie 2016 ukończyłam Kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu. Obejmował on 140 godzin szkoleniowych.

Kierunek, który studiuję przygotowuje mnie do pracy w podejściu integratywnym w ujęciu chrześcijańskim. Wykorzystuję elementy terapii Gestalt, humanistycznej, poznawczo-behawioralnej, psychodynamicznej i systemowej. Pracując z klientem/pacjentem biorę pod uwagę znaczenie takich wymiarów funkcjonowania człowieka, jak wolna wola, uznanie prawd biblijnych oraz zdolność do odróżniania doświadczeń psychicznych od duchowych. Zmiana, jako główny cel terapii, ma na celu również wzmocnienie osoby jako całości oraz zintegrowanie procesów leczniczych i rozwojowych z duchowością. Pracując z ludźmi różnych wyznań, poglądów oraz orientacji seksualnej nie narzucam im żadnego światopoglądu i nie indoktrynuję religijnie. Akceptuję w całości, nie oceniam.

Obecnie jestem pod stałą superwizją grupową i indywidualną.

Psychoterapeuci z innych miast:
Psycholog w Katowicach
Psychoterapia, konsultacje psychologiczne i pomoc psychologiczna w Katowicach. - Karolina Topór - Prywatna praktyka przy ul. Francuskiej.
Psycholog w Gdyni
Roszko-Ławniczak Magdalena - Psychoterapia indywidualna i grupowa osób dorosłych, konsultacje dla par oraz mediacje. Pracuję w oparciu o założenia psychoterapii psychodynamicznej dostosowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta w centrum psychoterapii Przestrzeń Rozwoju.
Psycholog w Krakowie
Dr Agniesza Krzysztof-Świderska - prowadzi psychoterapię indywidualną w oparciu o podejście psychodynamiczne w Krakowie i Londynie
Informacje o cookies