Psychoterapia w Brzegu

Nazywam się Blanka Drozd-Demska. Mam 47 lat. Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Pedagogiki i Psychologii kierunek: Resocjalizacja.

Obecnie studiuję na III roku Studiów Podyplomowych na kierunku Psychoterapia na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Przez pierwsze dwa lata studiów, oprócz zajęć, odbyłam ok. 250 godzin warsztatów i treningów. W październiku 2015 roku rozpoczęłam Podstawowy Kurs Terapii Systemowej organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu. Obejmuje on 140 godzin zajęć.

Mój kierunek przygotowuje mnie do pracy w podejściu integratywnym w ujęciu chrześcijańskim. Wykorzystuję elementy terapii Gestalt, humanistycznej, poznawczo-behawioralnej, psychodynamicznej oraz systemowej. Pracując z klientem/pacjentem biorę pod uwagę znaczenie takich wymiarów funkcjonowania człowieka, jak wolna wola, uznanie prawd biblijnych oraz zdolność odróżniania doświadczeń psychicznych od duchowych. Zmiana, jako główny cel terapii, ma na celu również wzmocnienie osoby jako całości oraz zintegrowanie procesów leczniczych i rozwojowych z duchowością. Pracuję z ludźmi różnych wyznań i poglądów. Branie pod uwagę czynnika duchowego nie oznacza indoktrynacji religijnej czy narzucania światopoglądu. Nie oceniam swoich klientów/pacjentów, akceptuję ich w całości.

Obecnie jestem pod stałą superwizją, która odbywa się na mojej uczelni.

Psychoterapeuci z innych miast:
Psycholog w Katowicach
Psychoterapia, konsultacje psychologiczne i pomoc psychologiczna w Katowicach. - Karolina Topór - Prywatna praktyka przy ul. Francuskiej.
Psycholog w Gdyni
Roszko-Ławniczak Magdalena - Psychoterapia indywidualna i grupowa osób dorosłych, konsultacje dla par oraz mediacje. Pracuję w oparciu o założenia psychoterapii psychodynamicznej dostosowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta w centrum psychoterapii Przestrzeń Rozwoju.
Psycholog w Krakowie
Dr Agniesza Krzysztof-Świderska - prowadzi psychoterapię indywidualną w oparciu o podejście psychodynamiczne w Krakowie i Londynie
Informacje o cookies